Kalkulačka Exponentů

Použijte naši jednoduchou online kalkulačku Exponent k řešení Exponentů pomocí grafů a podrobného vysvětlení.

Sdílejte kalkulačku algebry

Přidat do záložek

Přidejte kalkulačku algebry do záložek prohlížeče


1. Pro Windows nebo Linux - stiskněte Ctrl + D

2. Pro MacOS - Stiskněte Cmd + D

3. Pro iPhone (Safari) - Dotkněte se a podržte a potom klepněte na Přidat záložku

4. Pro Google Chrome - stiskněte 3 tečky vpravo nahoře a poté stiskněte hvězdičkuJak používat kalkulačku Exponentů

1

Krok 1

Do vstupního pole zadejte problém s Exponentem.

2

Krok 2

Stiskněte klávesu Enter na klávesnici nebo na šipce napravo od vstupního pole.

3

Krok 3

V rozbalovacím okně vyberte požadovanou operaci. Můžete také použít vyhledávání.

Co jsou Exponenti

Exponent (exponenciální funkce) je matematická funkce ve tvaru y = e ×, nebo y = exp (x), nebo y = Exp (x) (kde základem stupně je číslo e). e je Eulerovo číslo, má nekonečný počet číslic za desetinnou čárkou, je transcendentální a iracionální. Rovná se zaokrouhlenému 2,72 (a plně - 2,71828182845459045 ...).

Transcendentální číslo se nazývá, pokud nesplňuje žádnou algebraickou rovnici. Iracionální - pokud jej nelze reprezentovat jako zlomek m / n, kde n se nerovná 0. Přes jeho nekonečno je číslo e konstanta. To znamená hodnotu, která se nikdy nemění.

K čemu se exponenty používají? Exponent se používá ve fyzice, v technologii a v ekonomii, zejména při řešení problémů souvisejících s procenty.