Vektory kalkulačka

Použijte naši jednoduchou online vektorovou kalkulačku k řešení vektorů s podrobným vysvětlením.

Sdílejte kalkulačku algebry

Přidat do záložek

Přidejte kalkulačku algebry do záložek prohlížeče


1. Pro Windows nebo Linux - stiskněte Ctrl + D

2. Pro MacOS - Stiskněte Cmd + D

3. Pro iPhone (Safari) - Dotkněte se a podržte a potom klepněte na Přidat záložku

4. Pro Google Chrome - stiskněte 3 tečky vpravo nahoře a poté stiskněte hvězdičkuJak používat kalkulačku vektorů

1

Krok 1

Do vstupního pole zadejte svůj problém s vektorem.

2

Krok 2

Stiskněte klávesu Enter na klávesnici nebo na šipce napravo od vstupního pole.

3

Krok 3

V rozbalovacím okně vyberte požadovanou operaci. Můžete také použít vyhledávání.

Co jsou vektory

Vektor (z latinského vektoru, „ložisko“) je v nejjednodušším případě matematický objekt charakterizovaný velikostí a směrem. Například v geometrii a v přírodních vědách je vektor směrovaný segment úsečky v euklidovském prostoru (nebo v rovině).

Lze uvést jinou definici. Funkce je konkrétní akce s proměnnou. To znamená, že vezmeme hodnotu x, provedeme s ní určitou akci (například ji zarovnáme nebo vypočítáme její logaritmus) - a dostaneme hodnotu y.

Příklady: vektor poloměru, rychlost, moment síly. Pokud je v prostoru zadán souřadnicový systém, je vektor jednoznačně určen sadou jeho souřadnic. V matematice, informatice a dalších vědách se proto uspořádaná sada čísel také často nazývá vektor. V obecnějším smyslu je vektor v matematice považován za prvek nějakého vektorového (lineárního) prostoru.

Je to jeden ze základních konceptů lineární algebry. Při použití nejobecnější definice se vektory ukázaly být prakticky všemi objekty studovanými v lineární algebře, včetně matic, tenzorů, avšak pokud jsou tyto objekty přítomny v okolním kontextu, rozumí se vektorem vektor řádku nebo sloupec, a tenzor první pozice. Vlastnosti operací na vektorech jsou studovány ve vektorovém počtu.