Procentní kalkulačka

Použijte naši jednoduchou online kalkulačku procenta a vyhledejte procenta s podrobným vysvětlením.

Sdílejte kalkulačku algebry

Přidat do záložek

Přidejte kalkulačku algebry do záložek prohlížeče


1. Pro Windows nebo Linux - stiskněte Ctrl + D

2. Pro MacOS - Stiskněte Cmd + D

3. Pro iPhone (Safari) - Dotkněte se a podržte a potom klepněte na Přidat záložku

4. Pro Google Chrome - stiskněte 3 tečky vpravo nahoře a poté stiskněte hvězdičkuJak používat procentuální kalkulačku

1

Krok 1

Do vstupního pole zadejte svůj procentuální problém.

2

Krok 2

Stiskněte klávesu Enter na klávesnici nebo na šipce vpravo od vstupního pole.

3

Krok 3

V rozbalovacím okně vyberte požadovanou operaci. Můžete také použít vyhledávání.

Co je to procento

Často využíváme zájem v každodenním životě: když počítáme slevu nebo připravujeme dort. V tomto článku se dozvíme, jak jsou řešeny problémy se zájmem. Procento je v praxi jedním z nejzajímavějších a nejčastěji používaných nástrojů. Procenta jsou částečně nebo plně uplatněna v jakékoli vědě, v jakékoli práci a dokonce i v každodenní komunikaci. Osoba, která se dobře orientuje v procentech, budí dojem, že je chytrá a vzdělaná. V této lekci se dozvíme, jaké je procento a jaké akce s ním lze provádět.

Jedním ze základních pojmů matematiky je procento. Abychom pochopili, co je to procento, stačí rozdělit danou celočíselnou hodnotu o sto. Jedna setina bude jedno procento (označeno 1%). Stejně jako v exaktních a ekonomických vědách i v jiných oblastech života se procenta používají k označení podílů ve vztahu k celku. V tomto případě je samotný celek označen jako 100%. V některých případech se používá při porovnávání dvou hodnot: například někdy se cena zboží neporovnává v peněžních jednotkách, ale odhaduje se o kolik% je cena jednoho produktu více či méně než cena jiného.

V našem každodenním životě často čelíme situacím, ve kterých je nutné něco vypočítat. Může se jednat o stanovení výše plateb za splácení spotřebitelského úvěru, procentuální slevy v obchodech nebo výpočet inflace. Pojďme zjistit, jak můžete najít procento čísla, a také poskytnout řadu odpovídajících vzorců s podrobnými příklady.

V matematice není nic užitečnějšího, než vědět, jak vypočítat procenta. To se bude hodit jak v každodenním životě, například při plánování rozpočtu, nebo při kontrole nahromaděné částky na záloze, tak při psaní testovací práce nebo složení zkoušky, takže v ekonomii není nikde bez zájmu. Procento je velmi pohodlný způsob počítání v desítkové soustavě. Pravidlo říká - procento, to je setina čísla. Ne nutně stovky. Jednoduše, abyste našli jedno procento konkrétního čísla, musíte toto číslo vydělit 100.