Kalkulačka exponentov

Použite našu jednoduchú online kalkulačku komponentov na riešenie problému pomocou grafov a vysvetlenia krok za krokom.

Zdieľajte kalkulačku algebry

Pridať do záložiek

Pridajte do záložiek prehliadača kalkulačku algebry


1. Pre systémy Windows alebo Linux - stlačte kombináciu klávesov Ctrl + D

2. Pre systém MacOS - stlačte kombináciu klávesov Cmd + D

3. Pre iPhone (Safari) - Dotknite sa a podržte a potom klepnite na Pridať záložku

4. Pre Google Chrome - stlačte 3 bodky vpravo hore a potom stlačte hviezdičkové znamenieAko používať kalkulačku Exponents

1

Krok 1

Do vstupného poľa zadajte svoj problém s komponentom.

2

Krok 2

Stlačte kláves Enter na klávesnici alebo na šípke napravo od vstupného poľa.

3

Krok 3

Vo vyskakovacom okne vyberte potrebnú operáciu. Môžete tiež použiť vyhľadávanie.

Čo sú to Exponenti

Exponent (exponenciálna funkcia) je matematická funkcia tvaru y = e × alebo y = exp (x) alebo y = Exp (x) (kde základom stupňa je číslo e). e je Eulerovo číslo, má nekonečný počet číslic za desatinnou čiarkou, je transcendentálne a iracionálne. Rovná sa zaokrúhlenému 2,72 (a úplne - 2,71828182845459045 ...).

Transcendentálne číslo sa volá, ak nespĺňa žiadnu algebraickú rovnicu. Iracionálne - ak ju nemožno reprezentovať ako zlomok m / n, kde n sa nerovná 0. Napriek svojej nekonečnosti je číslo e konštanta. Teda hodnotu, ktorá sa nikdy nemení.

Na čo sa používajú exponenty? Exponent sa používa vo fyzike, v technike a v ekonómii, najmä pri riešení problémov súvisiacich s percentami.