Kalkulačka lineárnych rovníc

Použite našu jednoduchú online kalkulačku lineárnych rovníc na riešenie lineárnych rovníc s podrobným vysvetlením.

Zdieľajte kalkulačku algebry

Pridať do záložiek

Pridajte do záložiek prehliadača kalkulačku algebry


1. Pre systémy Windows alebo Linux - stlačte kombináciu klávesov Ctrl + D

2. Pre systém MacOS - stlačte kombináciu klávesov Cmd + D

3. Pre iPhone (Safari) - Dotknite sa a podržte a potom klepnite na Pridať záložku

4. Pre Google Chrome - stlačte 3 bodky vpravo hore a potom stlačte hviezdičkové znamenie



Ako používať kalkulačku lineárnych rovníc

1

Krok 1

Do vstupného poľa zadajte svoj problém s lineárnou rovnicou.

2

Krok 2

Stlačte kláves Enter na klávesnici alebo na šípke napravo od vstupného poľa.

3

Krok 3

Vo vyskakovacom okne vyberte potrebnú operáciu. Môžete tiež použiť vyhľadávanie.

Čo sú lineárne rovnice

Lineárne rovnice sú rovnice, ktoré je možné vyjadriť ako (ax + b = 0), kde a a b sú niektoré čísla. Jednoducho povedané, jedná sa o rovnice, v ktorých sú premenné (zvyčajne X) na prvom stupni. Okrem toho by v menovateľoch zlomkov nemali byť premenné.