Pomerová kalkulačka

Použite našu jednoduchú online Ratio Calculator a nájdite Ratio s podrobným vysvetlením.

Zdieľajte kalkulačku algebry

Pridať do záložiek

Pridajte do záložiek prehliadača kalkulačku algebry


1. Pre systémy Windows alebo Linux - stlačte kombináciu klávesov Ctrl + D

2. Pre systém MacOS - stlačte kombináciu klávesov Cmd + D

3. Pre iPhone (Safari) - Dotknite sa a podržte a potom klepnite na Pridať záložku

4. Pre Google Chrome - stlačte 3 bodky vpravo hore a potom stlačte hviezdičkové znamenieAko používať Ratio Calculator

1

Krok 1

Do vstupného poľa zadajte svoj problém s pomerom.

2

Krok 2

Stlačte kláves Enter na klávesnici alebo na šípke napravo od vstupného poľa.

3

Krok 3

Vo vyskakovacom okne vyberte potrebnú operáciu. Môžete tiež použiť vyhľadávanie.

Čo je to pomer v algebre

Proporcia je veľmi pohodlný matematický nástroj, ktorý si našiel široké uplatnenie v rôznych oblastiach nášho života. Na výpočet podielu použite našu jednoduchú online kalkulačku: Percento určuje, aké percento z celého čísla je dané číslo. Ak chcete zistiť percento, musíte jedno číslo vydeliť druhým a vynásobiť 100%.

Naša kalkulačka počíta neznámeho člena podielu online. Stačí zadať známe podmienky podielu a miesto pre neznámeho nechať prázdne a kalkulačka vráti odpoveď s podrobným riešením. Súčin krajných členov sa rovná súčinu stredných členov, toto pravidlo sa tiež nazýva krížové pravidlo.

Túto matematickú operáciu môžete rýchlo vykonať pomocou nášho online programu. Za týmto účelom zadajte počiatočnú hodnotu do príslušného poľa a stlačte tlačidlo. Táto stránka predstavuje najjednoduchšiu online kalkulačku na výpočet proporcií pomocou jednoduchého matematického vzorca založeného na ďalších troch číslach. Pomocou tohto programu môžete vypočítať podiel jedným kliknutím.

Najjednoduchším príkladom, kde sa používa pomer, je výpočet percent. Všeobecne je použitie proporcií také široké, že je jednoduchšie povedať, kde sa nepoužívajú. Na určenie vzdialeností, hmotností, objemov a tiež množstva čohokoľvek je možné použiť proporcie s jednou dôležitou podmienkou: proporcionálne medzi rôznymi objektmi musia byť lineárne závislosti.