Percentuálna kalkulačka

Pomocou našej jednoduchej online kalkulačky percent nájdete percentuálny podiel s podrobným vysvetlením.

Zdieľajte kalkulačku algebry

Pridať do záložiek

Pridajte do záložiek prehliadača kalkulačku algebry


1. Pre systémy Windows alebo Linux - stlačte kombináciu klávesov Ctrl + D

2. Pre systém MacOS - stlačte kombináciu klávesov Cmd + D

3. Pre iPhone (Safari) - Dotknite sa a podržte a potom klepnite na Pridať záložku

4. Pre Google Chrome - stlačte 3 bodky vpravo hore a potom stlačte hviezdičkové znamenieAko používať Percentuálnu kalkulačku

1

Krok 1

Do vstupného poľa zadajte svoj percentuálny problém.

2

Krok 2

Stlačte kláves Enter na klávesnici alebo na šípke napravo od vstupného poľa.

3

Krok 3

Vo vyskakovacom okne vyberte potrebnú operáciu. Môžete tiež použiť vyhľadávanie.

Čo je to percento

Záujem často využívame v každodennom živote: keď počítame zľavu alebo pripravujeme tortu. V tomto článku sa dozvieme, ako sa riešia problémy so záujmom. Percento je jeden z najzaujímavejších a v praxi často využívaných nástrojov. Percentá sa čiastočne alebo úplne uplatňujú v akejkoľvek vede, v akejkoľvek práci a dokonca aj v každodennej komunikácii. Osoba, ktorá sa dobre orientuje v percentách, vzbudzuje dojem, že je šikovná a vzdelaná. V tejto lekcii sa dozvieme, koľko percent je a aké akcie s ním možno vykonať.

Jedným zo základných pojmov matematiky je percento. Aby sme pochopili, čo je to percento, stačí vydeliť danú celočíselnú hodnotu stovkou. Stotina bude jedno percento (označené 1%). Rovnako ako v exaktných a ekonomických vedách, ako aj v iných oblastiach života sa percentuálne údaje používajú na označenie podielov vo vzťahu k celku. V takom prípade je celý označený ako 100%. V niektorých prípadoch sa používa pri porovnaní dvoch hodnôt: napríklad niekedy sa cena tovaru neporovnáva v peňažných jednotkách, ale odhaduje sa o koľko% je cena jedného produktu viac alebo menej ako cena iného.

V každodennom živote sa často stretávame so situáciami, v ktorých je potrebné niečo vypočítať. Môže to byť stanovenie výšky splátok za splácanie spotrebného úveru, percentuálne zľavy v obchodoch alebo výpočet inflácie. Poďme na to, ako nájdete percento z čísla, a tiež zadajte počet zodpovedajúcich vzorcov s podrobnými príkladmi.

V matematike nie je nič užitočnejšie ako vedieť vypočítať percentá. To sa bude hodiť tak v každodennom živote, napríklad pri plánovaní rozpočtu, alebo pri kontrole akumulovanej sumy na depozite, ako aj pri písaní testovacích prác alebo zložení skúšky, takže v ekonomike nie je nikde bez záujmu. Percento je veľmi pohodlný spôsob počítania v desatinnej sústave. Pravidlo hovorí - percento, to je stotina čísla. Nie nevyhnutne stovky. Jednoducho, aby ste našli jedno percento z konkrétneho čísla, musíte toto číslo vydeliť 100.