Kalkulator procentowy

Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora procentowego online, aby znaleźć procent z wyjaśnieniem krok po kroku.

Udostępnij kalkulator algebry

Dodaj do zakładek

Dodaj kalkulator algebry do zakładek swojej przeglądarki


1. Dla Windows lub Linux - naciśnij Ctrl + D

2. W przypadku MacOS - naciśnij klawisze Cmd + D

3. Dla iPhone'a (Safari) - dotknij i przytrzymaj , a następnie dotknij Dodaj zakładkę

4. W Google Chrome - naciśnij 3 kropki w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij znak gwiazdkiJak korzystać z kalkulatora procentowego

1

Krok 1

Wprowadź swój problem procentowy w polu wejściowym.

2

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

3

Krok 3

W wyskakującym okienku wybierz żądaną operację. Możesz także skorzystać z wyszukiwania.

Co to jest procent

Często wykorzystujemy zainteresowanie w życiu codziennym: gdy liczymy rabat lub przygotowujemy ciasto. W tym artykule dowiemy się, jak rozwiązywane są problemy z odsetkami. Procentowanie to jedno z najciekawszych i najczęściej stosowanych w praktyce narzędzi. Wartości procentowe są częściowo lub w pełni stosowane w jakiejkolwiek nauce, w każdym zawodzie, a nawet w codziennej komunikacji. Osoba dobrze zorientowana procentowo sprawia wrażenie inteligentnej i wykształconej. W tej lekcji dowiemy się, jaki to procent i jakie czynności można z nim wykonać.

Jednym z podstawowych pojęć w matematyce jest procent. Aby zrozumieć, czym jest procent, wystarczy podzielić podaną liczbę całkowitą przez sto. Jedna setna to jeden procent (oznaczony 1%). Podobnie jak w naukach ścisłych i ekonomicznych, a także w innych dziedzinach życia, do wskazania udziałów w stosunku do całości używa się procentów. W tym przypadku sama całość jest oznaczona jako 100%. W niektórych przypadkach jest używany przy porównywaniu dwóch wartości: na przykład czasami koszt towarów nie jest porównywany w jednostkach pieniężnych, ale szacuje się, o ile% cena jednego produktu jest mniej więcej niż cena innego.

W naszym codziennym życiu często mamy do czynienia z sytuacjami, w których trzeba coś policzyć. Może to być ustalenie wysokości spłat kredytu konsumenckiego, procentowych rabatów w sklepach czy też wyliczenie inflacji. Zastanówmy się, jak znaleźć procent liczby, a także podaj kilka odpowiednich formuł ze szczegółowymi przykładami.

Nie ma nic bardziej użytecznego w matematyce niż umiejętność obliczania procentów. Przyda się to zarówno w życiu codziennym, na przykład przy planowaniu budżetu, czy sprawdzaniu zgromadzonej kwoty na lokacie, jak i przy pisaniu pracy testowej czy zdaniu egzaminów, więc w ekonomii nie ma nigdzie bez odsetek. Procent to bardzo wygodny sposób liczenia w systemie dziesiętnym. Reguła mówi - procent, to jedna setna liczby. Niekoniecznie setki. Po prostu, aby znaleźć jeden procent określonej liczby, musisz podzielić tę liczbę przez 100.