Kalkulator współczynnika

Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora współczynników online, aby znaleźć współczynnik z wyjaśnieniem krok po kroku.

Udostępnij kalkulator algebry

Dodaj do zakładek

Dodaj kalkulator algebry do zakładek swojej przeglądarki


1. Dla Windows lub Linux - naciśnij Ctrl + D

2. W przypadku MacOS - naciśnij klawisze Cmd + D

3. Dla iPhone'a (Safari) - dotknij i przytrzymaj , a następnie dotknij Dodaj zakładkę

4. W Google Chrome - naciśnij 3 kropki w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij znak gwiazdkiJak korzystać z kalkulatora współczynników

1

Krok 1

Wprowadź swój problem z współczynnikiem w polu wejściowym.

2

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

3

Krok 3

W wyskakującym okienku wybierz żądaną operację. Możesz także skorzystać z wyszukiwania.

Co to jest stosunek w algebrze

Proporcja to bardzo wygodne narzędzie matematyczne, które znalazło szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach naszego życia. Aby obliczyć proporcję, użyj naszego prostego kalkulatora online: Procent określa, jaki procent całości stanowi dana liczba. Aby znaleźć procent, musisz podzielić jedną liczbę przez drugą i pomnożyć przez 100%.

Nasz kalkulator oblicza nieznanego członka proporcji online. Wystarczy wpisać znane warunki proporcji, a miejsce na nieznane pozostawić puste, a kalkulator zwróci odpowiedź ze szczegółowym rozwiązaniem. Iloczyn skrajnych warunków jest równy iloczynowi środkowych warunków, ta reguła jest również nazywana regułą krzyża.

Możesz szybko wykonać tę operację matematyczną za pomocą naszego programu online. W tym celu wprowadź wartość początkową w odpowiednim polu i naciśnij przycisk. Ta strona przedstawia najprostszy kalkulator online do obliczania proporcji za pomocą prostego wzoru matematycznego w zależności od trzech innych liczb. Za pomocą tego programu możesz obliczyć proporcje jednym kliknięciem.

Najprostszym przykładem użycia proporcji jest obliczenie procentów. Ogólnie rzecz biorąc, użycie proporcji jest tak szerokie, że łatwiej jest powiedzieć, gdzie nie są używane. Proporcje można wykorzystać do określenia odległości, mas, objętości, a także ilości czegokolwiek, z jednym ważnym warunkiem: proporcjonalnie muszą istnieć liniowe zależności między różnymi obiektami.