Wektory Kalkulator

Skorzystaj z naszego prostego internetowego kalkulatora wektorowego, aby rozwiązać wektory z objaśnieniem krok po kroku.

Udostępnij kalkulator algebry

Dodaj do zakładek

Dodaj kalkulator algebry do zakładek swojej przeglądarki


1. Dla Windows lub Linux - naciśnij Ctrl + D

2. W przypadku MacOS - naciśnij klawisze Cmd + D

3. Dla iPhone'a (Safari) - dotknij i przytrzymaj , a następnie dotknij Dodaj zakładkę

4. W Google Chrome - naciśnij 3 kropki w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij znak gwiazdkiJak korzystać z kalkulatora wektorów

1

Krok 1

Wpisz swój problem Vector w polu wejściowym.

2

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

3

Krok 3

W wyskakującym okienku wybierz żądaną operację. Możesz także skorzystać z wyszukiwania.

Co to są wektory

Wektor (z łac. Wektor „łożysko”) to w najprostszym przypadku obiekt matematyczny charakteryzowany przez wielkość i kierunek. Na przykład w geometrii i naukach przyrodniczych wektor jest skierowanym odcinkiem prostej w przestrzeni euklidesowej (lub na płaszczyźnie).

Można podać inną definicję. Funkcja to określone działanie na zmiennej. Oznacza to, że bierzemy wartość x, wykonujemy na niej określoną czynność (na przykład podnosimy ją do kwadratu lub obliczamy jej logarytm) - i otrzymujemy wartość y.

Przykłady: wektor promienia, prędkość, moment siły. Jeśli układ współrzędnych jest określony w przestrzeni, to wektor jest jednoznacznie określony przez zestaw jego współrzędnych. Dlatego w matematyce, informatyce i innych naukach uporządkowany zbiór liczb jest często nazywany wektorem. W bardziej ogólnym sensie wektor w matematyce jest traktowany jako element pewnej przestrzeni wektorowej (liniowej).

Jest to jedna z podstawowych koncepcji algebry liniowej. Stosując najogólniejszą definicję, wektory okazują się być praktycznie wszystkimi obiektami badanymi w algebrze liniowej, w tym macierzami, tensorami, jednak jeśli obiekty te są obecne w otaczającym kontekście, przez wektor rozumie się wektor wierszowy lub wektor kolumnowy, a tensor pierwszego rzędu. Właściwości operacji na wektorach są badane w rachunku wektorów.