Kalkulator materiału kwadratowego

Skorzystaj z naszego prostego internetowego kalkulatora kwadratowych materiałów filmowych, aby znaleźć kwadratowe nagrania z objaśnieniami krok po kroku.

Udostępnij kalkulator algebry

Dodaj do zakładek

Dodaj kalkulator algebry do zakładek swojej przeglądarki


1. Dla Windows lub Linux - naciśnij Ctrl + D

2. W przypadku MacOS - naciśnij klawisze Cmd + D

3. Dla iPhone'a (Safari) - dotknij i przytrzymaj , a następnie dotknij Dodaj zakładkę

4. W Google Chrome - naciśnij 3 kropki w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij znak gwiazdkiJak korzystać z kalkulatora materiałów kwadratowych

1

Krok 1

Wprowadź swój problem z materiałem kwadratowym w polu wejściowym.

2

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

3

Krok 3

W wyskakującym okienku wybierz żądaną operację. Możesz także skorzystać z wyszukiwania.

Co to jest Square Footage

Ten internetowy kalkulator pozwala obliczyć powierzchnię różnych kształtów geometrycznych, takich jak prostokąt, równoległobok, koło, sektor koła, trójkąt, regularny wielokąt, elipsa, trapez. Dla wygody obliczeń możesz wybrać jednostkę miary (milimetr, centymetr, metr, kilometr, stopa, jard, cal, mila). Uzyskany wynik można również przeliczyć na inną jednostkę miary, wybierając ją z rozwijanej listy.

Aby przeliczyć metry na metry kwadratowe, należy pomnożyć szerokość w metrach przez długość w metrach. Kalkulator powierzchni ścian pomoże Ci obliczyć powierzchnię ścian pokoju lub domu, a także powierzchnię podłogi i sufitu dla pomieszczeń o różnych kształtach i rozmiarach, biorąc pod uwagę otwory na okna i drzwi. Obliczenie powierzchni pomieszczenia odbywa się na dwa sposoby, w zależności od tego, czy pomieszczenie ma ściśle prostokątny kształt, czy nie. Ten kalkulator pomoże Ci szybko poradzić sobie z tym zadaniem.

Obliczając powierzchnię pomieszczenia o złożonej konfiguracji, najpierw dzieli się go na proste kształty geometryczne - prostokąty i trójkąty, następnie oblicza się powierzchnię każdej z figur, a na koniec sumuje się uzyskane wyniki. Wykorzystamy najbardziej wszechstronną metodę - triangulację. Jego wszechstronność polega na tym, że nie każdy wielokąt można podzielić na prostokąty, ale każdy z nich można podzielić na trójkąty.

Kalkulator obejmuje: Obliczanie powierzchni koła: przez promień, średnicę, obwód. Obliczanie powierzchni prostokąta z dwóch stron, wzdłuż przekątnych i kąta między nimi. Obliczenie pola powierzchni elipsy wzdłuż dwóch półosi. Obliczenie pola powierzchni rombu wzdłuż boku i wysokości, wzdłuż dwóch przekątnych, wzdłuż boku i kąta między bokami, wzdłuż boku i promienia wpisanego koła. Obliczanie powierzchni trójkąta, Obliczanie powierzchni sześciokąta równobocznego, Obliczanie powierzchni trapezu, Obliczanie powierzchni równoległoboku.