เครื่องคิดเลขกราฟ

ใช้เครื่องคำนวณกราฟออนไลน์อย่างง่ายของเราเพื่อแก้ปัญหาแบบกราฟิกพร้อมคำอธิบายทีละขั้นตอน

แบ่งปันเครื่องคิดเลขพีชคณิต

เพิ่มในบุ๊กมาร์ก

เพิ่มเครื่องคิดเลขพีชคณิตในบุ๊กมาร์กของเบราว์เซอร์ของคุณ


1. สำหรับ Windows หรือ Linux - กด Ctrl + D

2. สำหรับ MacOS - กด Cmd + D

3. สำหรับ iPhone (Safari) - แตะค้างไว้ จากนั้นแตะ เพิ่มบุ๊กมาร์ก

4. สำหรับ Google Chrome - กด 3 จุด ที่ด้านบนขวาจากนั้นกด เครื่องหมายดาววิธีใช้เครื่องคำนวณกราฟ

1

ขั้นตอนที่ 1

ป้อนโจทย์คณิตศาสตร์ของคุณในช่องป้อนข้อมูล

2

ขั้นตอนที่ 2

กด Enter บนแป้นพิมพ์หรือที่ลูกศรทางด้านขวาของช่องป้อนข้อมูล

3

ขั้นตอนที่ 3

ในหน้าต่างป๊อปอัปเลือกการดำเนินการที่จำเป็น คุณยังสามารถใช้การค้นหา

เครื่องคิดเลขกราฟคืออะไร

เรานำเสนอบริการวาดแผนภูมิฟังก์ชันทางออนไลน์ให้กับคุณ ใช้คอลัมน์ทางซ้ายเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชัน คุณสามารถป้อนด้วยตนเองหรือใช้แป้นพิมพ์เสมือนที่ด้านล่างของหน้าต่าง หากต้องการขยายหน้าต่างด้วยกราฟคุณสามารถซ่อนทั้งคอลัมน์ด้านซ้ายและแป้นพิมพ์เสมือนได้ ในการสร้างกราฟของฟังก์ชันออนไลน์คุณเพียงแค่ป้อนฟังก์ชันของคุณในฟิลด์พิเศษและคลิกที่ใดที่หนึ่งที่อยู่ภายนอก หลังจากนั้นกราฟของฟังก์ชันที่ป้อนจะถูกวาดโดยอัตโนมัติ

กราฟฟังก์ชันคือชุดของจุดทั้งหมดที่แสดงถึงลักษณะทางเรขาคณิตของฟังก์ชัน ยิ่งไปกว่านั้น x คือจุดใด ๆ จากโดเมนของฟังก์ชันและ y ทั้งหมดคือจุดที่เท่ากับค่าที่เกี่ยวข้องของฟังก์ชัน กล่าวอีกนัยหนึ่งกราฟของฟังก์ชัน y = f (x) คือเซตของจุดทั้งหมดที่มีตัวย่อและลำดับสอดคล้องกับสมการ y = f (x)

เป็นไปไม่ได้ที่จะแสดงกราฟของฟังก์ชันอย่างแม่นยำในกรณีส่วนใหญ่เนื่องจากมีจุดจำนวนมากจึงเป็นเรื่องยากที่จะหาจุดทั้งหมดของกราฟของฟังก์ชัน ในกรณีเช่นนี้สามารถพล็อตกราฟคร่าวๆของฟังก์ชันได้ ยิ่งคำนึงถึงจุดต่างๆมากเท่าไหร่กราฟก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น

บริการนี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนและนักเรียนในการศึกษาคณิตศาสตร์ (พีชคณิตและเรขาคณิต) และฟิสิกส์และมีไว้สำหรับการสร้างกราฟฟังก์ชันออนไลน์ (แบบธรรมดาและแบบพาราเมตริก) และกราฟตามจุด (กราฟตามค่า) รวมถึงกราฟของฟังก์ชัน ในระบบพิกัดเชิงขั้ว บริการที่สะดวกที่สุดที่คุณสามารถสร้างกราฟฟังก์ชันโต้ตอบทางออนไลน์ได้ ด้วยเหตุนี้กราฟจึงสามารถปรับขนาดและเคลื่อนไปตามระนาบพิกัดได้ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่เพียง แต่ได้รับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างกราฟนี้ แต่ยังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของกราฟฟังก์ชันด้วย ในส่วนต่างๆ