เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์

ใช้เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์ออนไลน์อย่างง่ายของเราเพื่อค้นหาเปอร์เซ็นต์พร้อมคำอธิบายทีละขั้นตอน

แบ่งปันเครื่องคิดเลขพีชคณิต

เพิ่มในบุ๊กมาร์ก

เพิ่มเครื่องคิดเลขพีชคณิตในบุ๊กมาร์กของเบราว์เซอร์ของคุณ


1. สำหรับ Windows หรือ Linux - กด Ctrl + D

2. สำหรับ MacOS - กด Cmd + D

3. สำหรับ iPhone (Safari) - แตะค้างไว้ จากนั้นแตะ เพิ่มบุ๊กมาร์ก

4. สำหรับ Google Chrome - กด 3 จุด ที่ด้านบนขวาจากนั้นกด เครื่องหมายดาววิธีใช้เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์

1

ขั้นตอนที่ 1

ป้อนปัญหาเปอร์เซ็นต์ของคุณในช่องป้อนข้อมูล

2

ขั้นตอนที่ 2

กด Enter บนแป้นพิมพ์หรือที่ลูกศรทางด้านขวาของช่องป้อนข้อมูล

3

ขั้นตอนที่ 3

ในหน้าต่างป๊อปอัปเลือกการดำเนินการที่จำเป็น คุณยังสามารถใช้การค้นหา

เปอร์เซ็นต์คืออะไร

เรามักใช้ความสนใจในชีวิตประจำวัน: เมื่อเรากำลังนับส่วนลดหรือเตรียมเค้ก ในบทความนี้เราจะเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาดอกเบี้ย เปอร์เซ็นต์เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่น่าสนใจและใช้บ่อยที่สุดในทางปฏิบัติ เปอร์เซ็นต์ถูกนำไปใช้บางส่วนหรือทั้งหมดในวิทยาศาสตร์ใด ๆ ในงานใด ๆ และแม้แต่ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คนที่มีความรอบรู้ในเปอร์เซ็นต์จะแสดงว่าเป็นคนฉลาดและมีการศึกษา ในบทเรียนนี้เราจะได้เรียนรู้ว่าเปอร์เซ็นต์คืออะไรและสามารถดำเนินการกับมันได้อย่างไร

หนึ่งในแนวคิดพื้นฐานของคณิตศาสตร์คือร้อยละ เพื่อให้เข้าใจว่าเปอร์เซ็นต์คืออะไรจึงเพียงพอที่จะหารค่าจำนวนเต็มด้วยหนึ่งร้อย หนึ่งในร้อยจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ (แสดงเป็น 1%) เช่นเดียวกับในวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนและเศรษฐกิจและในด้านอื่น ๆ ของชีวิตเปอร์เซ็นต์ถูกใช้เพื่อระบุหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทั้งหมด ในกรณีนี้กำหนดเองทั้งหมดเป็น 100% ในบางกรณีจะใช้เมื่อเปรียบเทียบค่าสองค่าเช่นบางครั้งต้นทุนสินค้าไม่ได้ถูกเปรียบเทียบเป็นหน่วยเงิน แต่จะมีการประมาณว่าราคาของผลิตภัณฑ์หนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่าราคาของสินค้าอื่นประมาณกี่%

ในชีวิตประจำวันของเราเรามักจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่จำเป็นต้องคำนวณบางสิ่งบางอย่าง นี่อาจเป็นการกำหนดจำนวนเงินที่ต้องชำระสำหรับการชำระคืนเงินกู้ผู้บริโภคส่วนลดเปอร์เซ็นต์ในร้านค้าหรือการคำนวณอัตราเงินเฟ้อ มาดูกันว่าคุณจะหาเปอร์เซ็นต์ของตัวเลขได้อย่างไรและให้สูตรที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งพร้อมตัวอย่างโดยละเอียด

ไม่มีอะไรจะมีประโยชน์ในทางคณิตศาสตร์มากไปกว่าการรู้วิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์ สิ่งนี้จะมีประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวันเมื่อวางแผนงบประมาณหรือตรวจสอบจำนวนเงินสะสมจากการฝากเงินและเมื่อเขียนข้อสอบหรือสอบผ่านดังนั้นในทางเศรษฐศาสตร์จึงไม่มีที่ไหนที่ไม่มีดอกเบี้ย เปอร์เซ็นต์เป็นวิธีที่สะดวกมากในการนับในระบบทศนิยม กฎบอกว่า - เปอร์เซ็นต์นี่คือหนึ่งในร้อยของตัวเลข ไม่จำเป็นต้องเป็นร้อย ง่ายๆในการหาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเฉพาะคุณต้องหารจำนวนนั้นด้วย 100