เครื่องคิดเลขพหุนาม

ใช้เครื่องคำนวณพหุนามออนไลน์อย่างง่ายของเราเพื่อแก้ปัญหาพหุนามพร้อมคำอธิบายทีละขั้นตอน

แบ่งปันเครื่องคิดเลขพีชคณิต

เพิ่มในบุ๊กมาร์ก

เพิ่มเครื่องคิดเลขพีชคณิตในบุ๊กมาร์กของเบราว์เซอร์ของคุณ


1. สำหรับ Windows หรือ Linux - กด Ctrl + D

2. สำหรับ MacOS - กด Cmd + D

3. สำหรับ iPhone (Safari) - แตะค้างไว้ จากนั้นแตะ เพิ่มบุ๊กมาร์ก

4. สำหรับ Google Chrome - กด 3 จุด ที่ด้านบนขวาจากนั้นกด เครื่องหมายดาววิธีใช้เครื่องคำนวณพหุนาม

1

ขั้นตอนที่ 1

ป้อนปัญหาพหุนามของคุณในช่องป้อนข้อมูล

2

ขั้นตอนที่ 2

กด Enter บนแป้นพิมพ์หรือที่ลูกศรทางด้านขวาของช่องป้อนข้อมูล

3

ขั้นตอนที่ 3

ในหน้าต่างป๊อปอัปเลือกการดำเนินการที่จำเป็น คุณยังสามารถใช้การค้นหา

พหุนามคืออะไร

พหุนามคือนิพจน์ที่เป็นผลรวมของโมโนเมียลหลายตัว โมโนเมียลคือผลคูณของตัวเลขตัวแปรและองศาธรรมชาติ พหุนามสามารถเพิ่มลบคูณและหารและแยกตัวประกอบร่วมได้