เครื่องคำนวณอัตราส่วน

ใช้เครื่องคำนวณอัตราส่วนออนไลน์อย่างง่ายของเราเพื่อค้นหาอัตราส่วนพร้อมคำอธิบายทีละขั้นตอน

แบ่งปันเครื่องคิดเลขพีชคณิต

เพิ่มในบุ๊กมาร์ก

เพิ่มเครื่องคิดเลขพีชคณิตในบุ๊กมาร์กของเบราว์เซอร์ของคุณ


1. สำหรับ Windows หรือ Linux - กด Ctrl + D

2. สำหรับ MacOS - กด Cmd + D

3. สำหรับ iPhone (Safari) - แตะค้างไว้ จากนั้นแตะ เพิ่มบุ๊กมาร์ก

4. สำหรับ Google Chrome - กด 3 จุด ที่ด้านบนขวาจากนั้นกด เครื่องหมายดาววิธีใช้เครื่องคำนวณอัตราส่วน

1

ขั้นตอนที่ 1

ป้อนปัญหาอัตราส่วนของคุณในช่องป้อนข้อมูล

2

ขั้นตอนที่ 2

กด Enter บนแป้นพิมพ์หรือที่ลูกศรทางด้านขวาของช่องป้อนข้อมูล

3

ขั้นตอนที่ 3

ในหน้าต่างป๊อปอัปเลือกการดำเนินการที่จำเป็น คุณยังสามารถใช้การค้นหา

อัตราส่วนในพีชคณิตคืออะไร

สัดส่วนเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่สะดวกมากซึ่งพบว่ามีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในด้านต่างๆของชีวิตของเรา ในการคำนวณสัดส่วนให้ใช้เครื่องคำนวณออนไลน์อย่างง่ายของเรา: เปอร์เซ็นต์กำหนดเปอร์เซ็นต์ของจำนวนทั้งหมดที่กำหนด ในการหาเปอร์เซ็นต์คุณต้องหารเลขหนึ่งด้วยอีกตัวแล้วคูณด้วย 100%

เครื่องคิดเลขของเราคำนวณสมาชิกที่ไม่รู้จักของสัดส่วนทางออนไลน์ เพียงป้อนเงื่อนไขที่ทราบของสัดส่วนแล้วเว้นที่ไว้สำหรับค่าที่ไม่รู้จักว่างเปล่าจากนั้นเครื่องคิดเลขจะส่งคำตอบกลับมาพร้อมคำตอบโดยละเอียด ผลคูณของเงื่อนไขสุดขั้วเท่ากับผลคูณของเงื่อนไขกลางกฎนี้เรียกอีกอย่างว่ากฎของไม้กางเขน

คุณสามารถดำเนินการทางคณิตศาสตร์นี้ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้โปรแกรมออนไลน์ของเรา ในการดำเนินการนี้ให้ป้อนค่าเริ่มต้นในฟิลด์ที่เกี่ยวข้องแล้วกดปุ่ม หน้านี้นำเสนอเครื่องคิดเลขออนไลน์ที่ง่ายที่สุดสำหรับการคำนวณสัดส่วนโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายโดยขึ้นอยู่กับตัวเลขอื่น ๆ อีกสามตัว ด้วยโปรแกรมนี้คุณสามารถคำนวณสัดส่วนได้ในคลิกเดียว

ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดที่ใช้สัดส่วนคือการคำนวณเปอร์เซ็นต์ โดยทั่วไปการใช้สัดส่วนจะกว้างมากจนพูดได้ง่ายขึ้นว่าไม่ใช้ตรงไหน สัดส่วนสามารถใช้เพื่อกำหนดระยะทางมวลปริมาตรและปริมาณของอะไรก็ได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งคือตามสัดส่วนต้องมีการพึ่งพาเชิงเส้นระหว่างวัตถุต่าง ๆ