เครื่องคำนวณสมการกำลังสอง

ใช้เครื่องคำนวณสมการกำลังสองแบบออนไลน์ของเราเพื่อแก้สมการกำลังสองพร้อมคำอธิบายทีละขั้นตอน

แบ่งปันเครื่องคิดเลขพีชคณิต

เพิ่มในบุ๊กมาร์ก

เพิ่มเครื่องคิดเลขพีชคณิตในบุ๊กมาร์กของเบราว์เซอร์ของคุณ


1. สำหรับ Windows หรือ Linux - กด Ctrl + D

2. สำหรับ MacOS - กด Cmd + D

3. สำหรับ iPhone (Safari) - แตะค้างไว้ จากนั้นแตะ เพิ่มบุ๊กมาร์ก

4. สำหรับ Google Chrome - กด 3 จุด ที่ด้านบนขวาจากนั้นกด เครื่องหมายดาววิธีใช้เครื่องคำนวณสมการกำลังสอง

1

ขั้นตอนที่ 1

ป้อนโจทย์สมการกำลังสองของคุณในช่องป้อนข้อมูล

2

ขั้นตอนที่ 2

กด Enter บนแป้นพิมพ์หรือที่ลูกศรทางด้านขวาของช่องป้อนข้อมูล

3

ขั้นตอนที่ 3

ในหน้าต่างป๊อปอัปเลือกการดำเนินการที่จำเป็น คุณยังสามารถใช้การค้นหา

สมการกำลังสองคืออะไร

สมการกำลังสองเป็นสมการพีชคณิตทั่วไป: ax 2 + bx + c = 0 โดยที่ x คือค่าที่ไม่รู้จัก a, b และ c เป็นค่าสัมประสิทธิ์และ a ไม่เท่ากับ 0
นิพจน์ ax 2 + bx + c = 0 เรียกว่ากำลังสองไตรโนเมียล
รากคือค่าของตัวแปร x เปลี่ยนไตรโนเมียลกำลังสองเป็นศูนย์และสมการกำลังสองเป็นความเท่าเทียมกันของตัวเลขที่แท้จริง
องค์ประกอบของสมการกำลังสองมีชื่อของตัวเอง:
a เรียกว่าสัมประสิทธิ์แรกหรือสูงสุด
b เรียกว่าวินาทีค่าเฉลี่ยหรือสัมประสิทธิ์ที่ x
c เรียกว่าสมาชิกฟรี