Máy tính lũy thừa

Sử dụng Máy tính lũy thừa trực tuyến đơn giản của chúng tôi để giải Số mũ bằng đồ thị và giải thích từng bước.

Chia sẻ Máy tính Đại số

Thêm vào dấu trang

Thêm Máy tính Đại số vào Dấu trang Trình duyệt của bạn


1. Đối với Windows hoặc Linux - Nhấn Ctrl + D

2. Đối với MacOS - Nhấn Cmd + D

3. Đối với iPhone (Safari) - Chạm và giữ , sau đó chạm vào Thêm Dấu trang

4. Đối với Google Chrome - Nhấn 3 chấm ở trên cùng bên phải, sau đó nhấn dấu saoCách sử dụng Máy tính số mũ

1

Bước 1

Nhập vấn đề Số mũ của bạn vào trường nhập liệu.

2

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

3

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn thao tác cần thiết. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Số mũ là gì

Số mũ (hàm mũ) là một hàm toán học có dạng y = e ×, hoặc y = exp (x), hoặc y = Exp (x) (trong đó cơ sở của bậc là số e). e là số Euler, nó có vô số chữ số sau dấu thập phân, nó siêu việt và vô tỉ. Nó bằng 2,72 (và đầy đủ - 2,71828182845459045 ...).

Một số siêu việt được gọi là nếu nó không thỏa mãn bất kỳ phương trình đại số nào. Vô tỉ - nếu nó không thể được biểu diễn dưới dạng phân số m / n, trong đó n không bằng 0. Mặc dù nó vô cùng, nhưng số e là một hằng số. Đó là, một giá trị không bao giờ thay đổi.

Số mũ được sử dụng để làm gì? Số mũ được sử dụng trong vật lý, công nghệ và kinh tế học, đặc biệt là khi giải các bài toán liên quan đến tỷ lệ phần trăm.