Máy tính đa thức

Sử dụng Máy tính đa thức trực tuyến đơn giản của chúng tôi để giải các Đa thức với lời giải thích từng bước.

Chia sẻ Máy tính Đại số

Thêm vào dấu trang

Thêm Máy tính Đại số vào Dấu trang Trình duyệt của bạn


1. Đối với Windows hoặc Linux - Nhấn Ctrl + D

2. Đối với MacOS - Nhấn Cmd + D

3. Đối với iPhone (Safari) - Chạm và giữ , sau đó chạm vào Thêm Dấu trang

4. Đối với Google Chrome - Nhấn 3 chấm ở trên cùng bên phải, sau đó nhấn dấu saoCách sử dụng Máy tính đa thức

1

Bước 1

Nhập vấn đề Đa thức của bạn vào trường nhập.

2

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

3

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn thao tác cần thiết. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Đa thức là gì

Đa thức là một biểu thức là tổng của một số đơn thức. Đơn thức là tích của các số, các biến và bậc tự nhiên của chúng. Đa thức có thể được cộng, trừ, nhân và chia, và nhân tử chung.