Máy tính chức năng

Sử dụng Máy tính hàm trực tuyến đơn giản của chúng tôi để giải Hàm bằng biểu đồ và giải thích từng bước.

Chia sẻ Máy tính Đại số

Thêm vào dấu trang

Thêm Máy tính Đại số vào Dấu trang Trình duyệt của bạn


1. Đối với Windows hoặc Linux - Nhấn Ctrl + D

2. Đối với MacOS - Nhấn Cmd + D

3. Đối với iPhone (Safari) - Chạm và giữ , sau đó chạm vào Thêm Dấu trang

4. Đối với Google Chrome - Nhấn 3 chấm ở trên cùng bên phải, sau đó nhấn dấu saoCách sử dụng Máy tính hàm

1

Bước 1

Nhập vấn đề chức năng của bạn vào trường nhập liệu.

2

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

3

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn thao tác cần thiết. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Chức năng là gì

Khái niệm về hàm là một trong những khái niệm cơ bản trong toán học. Một hàm là sự phụ thuộc của một biến này vào một biến khác. Nói cách khác, mối quan hệ giữa các đại lượng. Bất kỳ định luật vật lý nào, bất kỳ công thức nào cũng phản ánh mối liên hệ giữa các đại lượng như vậy. Ví dụ, công thức p = pgh là sự phụ thuộc của áp suất chất lỏng p vào độ sâu h.

Một định nghĩa khác có thể được đưa ra. Một hàm là một hành động cụ thể trên một biến. Điều này có nghĩa là chúng ta lấy giá trị của x, thực hiện một hành động nào đó với nó (ví dụ: bình phương nó hoặc tính logarit của nó) - và chúng ta nhận được giá trị của y.

Hãy đưa ra thêm một định nghĩa về hàm - định nghĩa thường thấy nhất trong sách giáo khoa. Một hàm là sự tương ứng giữa hai tập hợp, với mỗi phần tử của tập hợp thứ nhất tương ứng với một và chỉ một phần tử của tập hợp thứ hai.

Hàm có thể được chỉ định bằng công thức hoặc bằng đồ thị - bằng đồ thị.