Máy tính phần trăm

Sử dụng Máy tính Phần trăm trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm Phần trăm với giải thích từng bước.

Chia sẻ Máy tính Đại số

Thêm vào dấu trang

Thêm Máy tính Đại số vào Dấu trang Trình duyệt của bạn


1. Đối với Windows hoặc Linux - Nhấn Ctrl + D

2. Đối với MacOS - Nhấn Cmd + D

3. Đối với iPhone (Safari) - Chạm và giữ , sau đó chạm vào Thêm Dấu trang

4. Đối với Google Chrome - Nhấn 3 chấm ở trên cùng bên phải, sau đó nhấn dấu saoCách sử dụng Máy tính Phần trăm

1

Bước 1

Nhập vấn đề Phần trăm của bạn vào trường đầu vào.

2

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

3

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn thao tác cần thiết. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Phần trăm là gì

Chúng ta thường sử dụng lãi suất trong cuộc sống hàng ngày: khi chúng ta đếm giảm giá hoặc chuẩn bị một chiếc bánh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách giải quyết vấn đề lãi suất. Tỷ lệ phần trăm là một trong những công cụ thú vị nhất và thường được sử dụng trong thực tế. Tỷ lệ phần trăm được áp dụng một phần hoặc toàn bộ trong bất kỳ ngành khoa học nào, trong bất kỳ công việc nào và ngay cả trong giao tiếp hàng ngày. Một người thông thạo về tỷ lệ phần trăm sẽ tạo ấn tượng là người thông minh và có học thức. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu tỷ lệ phần trăm là gì và những hành động nào có thể được thực hiện với nó.

Một trong những khái niệm cơ bản của toán học là tỷ lệ phần trăm. Để hiểu phần trăm là gì, chỉ cần chia một giá trị số nguyên đã cho cho một trăm là đủ. Một phần trăm sẽ là một phần trăm (ký hiệu là 1%). Như trong khoa học kinh tế và chính xác, và trong các lĩnh vực khác của cuộc sống, tỷ lệ phần trăm được sử dụng để chỉ tỷ lệ phần trăm trong mối quan hệ với tổng thể. Trong trường hợp này, toàn bộ bản thân nó được chỉ định là 100%. Trong một số trường hợp, nó được sử dụng khi so sánh hai giá trị: ví dụ, đôi khi giá vốn không được so sánh bằng đơn vị tiền tệ, nhưng nó được ước tính bằng cách ước tính giá của một sản phẩm này cao hơn hoặc thấp hơn bao nhiêu% so với giá của sản phẩm khác.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường phải đối mặt với những tình huống phải tính toán một việc gì đó. Đây có thể là việc xác định số tiền phải trả để hoàn trả một khoản vay tiêu dùng, phần trăm chiết khấu tại các cửa hàng hoặc tính toán lạm phát. Hãy tìm cách bạn có thể tìm phần trăm của một số và cũng đưa ra một số công thức tương ứng với các ví dụ chi tiết.

Không có gì hữu ích hơn trong toán học hơn là biết cách tính tỷ lệ phần trăm. Điều này sẽ hữu ích cả trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như khi lập kế hoạch ngân sách, hoặc để kiểm tra số tiền tích lũy trên một khoản tiền gửi, và khi viết bài kiểm tra hoặc vượt qua các kỳ thi, vì vậy trong kinh tế học không có nơi nào là không có lãi suất. Phần trăm là một cách rất thuận tiện để đếm trong hệ thập phân. Quy tắc nói - tỷ lệ phần trăm, đây là một phần trăm của một con số. Không nhất thiết phải hàng trăm. Đơn giản, để tìm một phần trăm của một số cụ thể, bạn cần chia số đó cho 100.