Máy tính phương trình tuyến tính

Sử dụng Máy tính Phương trình Tuyến tính trực tuyến đơn giản của chúng tôi để giải Phương trình Tuyến tính với lời giải thích từng bước.

Chia sẻ Máy tính Đại số

Thêm vào dấu trang

Thêm Máy tính Đại số vào Dấu trang Trình duyệt của bạn


1. Đối với Windows hoặc Linux - Nhấn Ctrl + D

2. Đối với MacOS - Nhấn Cmd + D

3. Đối với iPhone (Safari) - Chạm và giữ , sau đó chạm vào Thêm Dấu trang

4. Đối với Google Chrome - Nhấn 3 chấm ở trên cùng bên phải, sau đó nhấn dấu saoCách sử dụng Máy tính Phương trình Tuyến tính

1

Bước 1

Nhập vấn đề Phương trình tuyến tính của bạn vào trường nhập.

2

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

3

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn thao tác cần thiết. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Phương trình tuyến tính là gì

Phương trình tuyến tính là phương trình có thể được biểu diễn dưới dạng (ax + b = 0), trong đó a và b là một số. Nói một cách đơn giản, đây là những phương trình trong đó các biến (thường là X) ở mức độ đầu tiên. Hơn nữa, không nên có các biến ở mẫu số của phân số.