Grafkalkylator

Använd vår enkla grafiska kalkylator online för att lösa grafiskt med steg-för-steg-förklaring.

Dela algebrakalkylator

Lägg till i bokmärken

Lägg till algebrakalkylator i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck på 3 prickar längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärketHur man använder grafräknaren

1

Steg 1

Ange ditt matematiska problem i inmatningsfältet.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

Välj den åtgärd som behövs i popup-fönstret. Du kan också använda sökningen.

Vad är grafkalkylator

Vi uppmärksammar en tjänst för att rita funktionsdiagram online. Använd den vänstra kolumnen för att ange funktioner. Du kan ange det manuellt eller med det virtuella tangentbordet längst ner i fönstret. För att förstora fönstret med diagrammet kan du dölja både den vänstra kolumnen och det virtuella tangentbordet. För att skapa en graf över en funktion online behöver du bara ange din funktion i ett speciellt fält och klicka någonstans utanför den. Därefter ritas grafen för den inmatade funktionen automatiskt.

Funktionsdiagram är en uppsättning av alla punkter som representerar en funktions geometriska utseende; dessutom är x vilken punkt som helst från funktionens domän, och alla y är punkter lika med motsvarande värden för funktionen. Med andra ord är grafen för funktionen y = f (x) en uppsättning av alla punkter vars abscissor och ordinater motsvarar ekvationen y = f (x).

Det är omöjligt att visa grafen för en funktion i de flesta fall helt exakt, eftersom det finns oändligt många punkter är det svårt att hitta alla punkter i grafen för en funktion. I sådana fall kan en grov graf över funktionen ritas. Ju fler poäng tas med i beräkningen, desto mer exakt är grafen.

Denna tjänst skapades för att hjälpa skolbarn och studenter i studiet av matematik (algebra och geometri) och fysik och är avsedd för online-grafik av funktioner (konventionell och parametrisk) och diagram efter punkter (diagram efter värden), samt diagram över funktioner i ett polärt koordinatsystem. Den mest praktiska tjänsten där du kan bygga ett interaktivt funktionsdiagram online. På grund av detta kan grafen skalas, såväl som flyttas längs koordinatplanet, vilket gör att du inte bara kan få en allmän uppfattning om konstruktionen av denna graf utan också att studera mer detaljerat funktionsgrafens beteende. i avsnitten.