Procenträknare

Använd vår enkla online-kalkylator online för att hitta procent med steg-för-steg-förklaring.

Dela algebrakalkylator

Lägg till i bokmärken

Lägg till algebrakalkylator i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck på 3 prickar längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärketHur man använder procenträknaren

1

Steg 1

Ange ditt Procentproblem i inmatningsfältet.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

Välj den åtgärd som behövs i popup-fönstret. Du kan också använda sökningen.

Vad är procent

Vi använder ofta intresse för vardagen: när vi räknar med rabatt eller förbereder en tårta. I den här artikeln lär vi oss hur intresseproblem löses. Procent är ett av de mest intressanta och ofta använda verktygen i praktiken. Procentandelar tillämpas helt eller delvis i någon vetenskap, i vilket jobb som helst och till och med i daglig kommunikation. En person som är väl insatt i procent ger intrycket av att vara smart och utbildad. I den här lektionen lär vi oss hur stor andel som är och vilka åtgärder som kan utföras med den.

Ett av de grundläggande begreppen i matematik är procent. För att förstå vad en procentsats är räcker det att dela ett givet heltal med hundra. En hundradel blir en procent (betecknad 1%). Precis som i exakta och ekonomiska vetenskaper och i andra delar av livet används procentsatser för att indikera andelar i förhållande till helheten. I detta fall betecknas hela 100%. I vissa fall används den vid jämförelse av två värden: till exempel jämförs inte kostnaden för varor i monetära enheter, men den uppskattas med hur många% priset på en produkt är mer eller mindre än priset på en annan.

I vårt dagliga liv står vi ofta inför situationer där det är nödvändigt att beräkna något. Detta kan vara bestämningen av betalningsbeloppet för återbetalning av ett konsumentlån, procentuella rabatter i butiker eller beräkningen av inflationen. Låt oss ta reda på hur du kan hitta procentsatsen för ett tal och ge också ett antal motsvarande formler med detaljerade exempel.

Det finns inget mer användbart i matte än att veta hur man beräknar procentsatser. Detta kommer att vara till nytta både i vardagen, till exempel när du planerar en budget eller för att kontrollera det ackumulerade beloppet på en insättning, och när du skriver ett testarbete eller klarar tentor, så i ekonomin finns det ingenstans utan intresse. Procent är ett mycket bekvämt sätt att räkna i decimalsystemet. Regeln säger - procent, detta är en hundradels tal. Inte nödvändigtvis hundratals. För att hitta en procent av ett visst nummer måste du dela det numret med 100.