Polynom-kalkylator

Använd vår enkla polynomkalkylator online för att lösa polynom med steg-för-steg-förklaring.

Dela algebrakalkylator

Lägg till i bokmärken

Lägg till algebrakalkylator i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck på 3 prickar längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärketHur man använder Polynomials Calculator

1

Steg 1

Ange ditt polynomproblem i inmatningsfältet.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

Välj den åtgärd som behövs i popup-fönstret. Du kan också använda sökningen.

Vad är polynomier

Ett polynom är ett uttryck som är summan av flera monomier. En monomial är en produkt av tal, variabler och deras naturliga grader. Polynom kan läggas till, subtraheras, multipliceras och delas och faktor ut den gemensamma faktorn.