Vektorkalkylator

Använd vår enkla onlinevektorkalkylator för att lösa vektorer med steg-för-steg-förklaring.

Dela algebrakalkylator

Lägg till i bokmärken

Lägg till algebrakalkylator i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck på 3 prickar längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärketHur man använder Vectors Calculator

1

Steg 1

Ange ditt Vector-problem i inmatningsfältet.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

Välj den åtgärd som behövs i popup-fönstret. Du kan också använda sökningen.

Vad är vektorer

En vektor (från latinsk vektor, bärande) är i det enklaste fallet ett matematiskt objekt som kännetecknas av storlek och riktning. Till exempel i geometri och inom naturvetenskapen är en vektor ett riktat segment av en linje i det euklidiska rymden (eller i ett plan).

En annan definition kan ges. En funktion är en specifik åtgärd på en variabel. Det betyder att vi tar värdet av x, gör en viss åtgärd med det (till exempel kvadrerar det eller beräknar logaritmen) - och vi får värdet y.

Exempel: radievektor, hastighet, kraftmoment. Om ett koordinatsystem anges i rymden bestäms vektorn unikt av uppsättningen av dess koordinater. Därför kallas en ordnad uppsättning siffror ofta i matematik, datavetenskap och andra vetenskaper en vektor. I en mer allmän mening betraktas en vektor i matematik som ett element i något vektor (linjärt) utrymme.

Det är ett av de grundläggande begreppen linjär algebra. Med den mest allmänna definitionen visar sig vektorer vara praktiskt taget alla objekt som studeras i linjär algebra, inklusive matriser, tensorer, men om dessa objekt är närvarande i det omgivande sammanhanget förstås en vektor som en radvektor eller kolumnvektor tensor av första rang, respektive. Egenskaperna för operationer på vektorer studeras i vektorkalkyl.