Invers Funktionsräknare

Använd vår enkla online inversa funktionskalkylator för att hitta invers funktion med steg-för-steg-förklaring.

Dela algebrakalkylator

Lägg till i bokmärken

Lägg till algebrakalkylator i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck på 3 prickar längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärketHur man använder kalkylatorn för omvänd funktion

1

Steg 1

Ange ditt problem med omvänd funktion i inmatningsfältet.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

Välj den åtgärd som behövs i popup-fönstret. Du kan också använda sökningen.

Vad är omvänd funktion

Antalet inversioner (störningar) i en permutation är antalet elementpar (inte nödvändigtvis intill) där nästa element har ett lägre antal än det föregående. Antalet inversioner (störningar) i en permutation är antalet elementpar (inte nödvändigtvis intill) där nästa element har ett lägre antal än det föregående.

Varje sekvens av k olika element, med hänsyn till ordningen, kallas en permutation av dessa element. Följaktligen skiljer sig permutationer av k-element från varandra endast i deras ordning. Denna online-kalkylator låter dig hitta antalet permutationer av n element.

Per definition bildas en inversion av två siffror i en permutation när den mindre av dem ligger till höger om den större. Varje permutation kan associeras med antalet inversioner i den, vilket beräknas enligt följande: för var och en av siffrorna bestäms antalet mindre nummer som står till höger och de erhållna resultaten läggs till.

Det moderna sättet att leva kräver konstant dynamik. Att göra beräkningar på en miniräknare sparar vi betydligt vår tid, riskerar inte att göra misstag och får ett exakt resultat. Tack vare uppfinningen av denna enhet har många glömt bort vad brister och fel i beräkningarna är. Det finns dock en skillnad mellan en miniräknare och en miniräknare, och om primitiva beräkningsfunktioner kan göras på en matematisk modell, kan de mest komplexa beräkningarna bara göras med hjälp av teknik. Från och med nu behöver du inte köpa detta mirakel av modern teknik - vänd dig bara till vår tekniska miniräknare online för hjälp! Programmet fungerar utan ytterligare installation - gå bara till webbplatsen och börja agera.