Lutning miniräknare

Använd vår enkla lutningsräknare online för att lösa lutningsproblem med steg-för-steg-förklaring.

Dela algebrakalkylator

Lägg till i bokmärken

Lägg till algebrakalkylator i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck på 3 prickar längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärketHur man använder lutningsräknaren

1

Steg 1

Ange ditt lutningsproblem i inmatningsfältet.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

Välj den åtgärd som behövs i popup-fönstret. Du kan också använda sökningen.

Vad är sluttningar?

För att beräkna taket, taket, rörledningen, rampen, trappan, vägen, floden etc. använder du vår mycket praktiska online-kalkylator. Lutningskalkylatorn hjälper dig att beräkna lutningen, höjden eller avståndet vid rätt tidpunkt utan problem. Miniräknaren kan beräkna takets lutning för att bestämma dess yta, rörledningens lutning, trappans lutning, vägens lutning etc. Det är också möjligt att beräkna höjden mellan punkter eller avståndet från punkt till punkt (användbar vid kartläggning).

Byggbranschen utvecklas varje dag, men vikten av maximal noggrannhet vid beräkning av vissa indikatorvärden förblir densamma. Tidigare beräkningar krävde kunskap om många formler, som inte alltid är enkla. Människor får högre utbildning för att kunna arbeta inom byggbranschen. Idag har behovet av att memorera formler och oberoende beräkna alla indikatorer tömt sig självt. En online-kalkylator har skapats som beräknar alla mätvärden som du är intresserad av. För att beräkna behöver du bara ange de initiala uppgifter som räknaren kommer att kräva, och sedan kommer det automatiskt att ge dig en indikator med extrem noggrannhet.

Räknaren kan beräkna takets lutning för att bestämma dess yta, rörledningens lutning, avloppsrörets lutning, trappans lutning, vägens lutning etc. Det är också möjligt att beräkna höjd mellan punkter eller avståndet från punkt till punkt (användbart vid kartläggning). Om Online Slope Angle Calculator visade sig vara till nytta för dig, glöm inte att dela den med dina vänner och kollegor med länken i det sociala nätverket, liksom titta på andra konstruktionsräknare, de är enkla men fantastiska att göra livet lättare för byggare och de som bestämde sig för att bygga sitt eget hus från grunden.

Med hjälp av Procent to Degree Conversion Calculator kan du visuellt mäta och uppskatta önskad vinkel (lutning). Dessa beräkningar krävs ofta vid konstruktion och konstruktion av lutande tak (lutning), vägkonstruktion, ramper, etc. Många ingenjörer gör misstag i dessa beräkningar, för tror att beroendet av omvandlingen från procent till grader är linjär, men det är inte så. Du kanske är bekant med frågan om hur man beräknar lutningen! Lutning är ett viktigt begrepp i matematik som vanligtvis används i grundläggande eller avancerad plottning såsom linjär regression; lutningen sägs vara ett av de grundläggande siffrorna i en linjär formel.