Förhållande kalkylator

Använd vår enkla online-räknemaskin för att hitta förhållandet med steg-för-steg-förklaring.

Dela algebrakalkylator

Lägg till i bokmärken

Lägg till algebrakalkylator i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck på 3 prickar längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärketHur man använder förhållandekalkylatorn

1

Steg 1

Ange ditt förhållande problem i inmatningsfältet.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

Välj den åtgärd som behövs i popup-fönstret. Du kan också använda sökningen.

Vad är förhållandet i algebra

Proportion är ett mycket bekvämt matematiskt verktyg som har funnit bred tillämpning inom olika delar av vårt liv. För att beräkna andelen, använd vår enkla online-kalkylator: Procent avgör vilken procentandel av en helhet ett givet nummer är. För att hitta procentsatsen måste du dela ett nummer med ett annat och multiplicera med 100%.

Vår miniräknare beräknar den okända medlemmen av andelen online. Ange bara de kända termerna för andelen och lämna platsen för det okända tomt, så kommer räknaren att returnera ett svar med en detaljerad lösning. Produkten av de extrema termerna är lika med produkten av de mellanliggande termerna, denna regel kallas också korsets regel.

Du kan snabbt utföra denna matematiska operation med vårt onlineprogram. För att göra detta, ange initialvärdet i motsvarande fält och tryck på knappen. Den här sidan presenterar den enklaste online-kalkylatorn för att beräkna proportioner med en enkel matematisk formel beroende på tre andra siffror. Med detta program kan du beräkna andelen med ett klick.

Det enklaste exemplet där andelen används är att beräkna procentsatser. I allmänhet är användningen av proportioner så bred att det är lättare att säga var de inte används. Andelar kan användas för att bestämma avstånd, massor, volymer samt mängden av vad som helst, med ett viktigt villkor: i proportion måste det finnas linjära beroenden mellan olika objekt.