Logaritmer miniräknare

Använd vår enkla online-logaritmkalkylator för att lösa logaritmer med steg-för-steg-förklaring.

Dela algebrakalkylator

Lägg till i bokmärken

Lägg till algebrakalkylator i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck på 3 prickar längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärketHur man använder Logarithms Calculator

1

Steg 1

Ange ditt logaritmproblem i inmatningsfältet.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

Välj den åtgärd som behövs i popup-fönstret. Du kan också använda sökningen.

Vad är logaritmer

Logaritmen är i vilken grad basen måste höjas för att få ett argument, dvs funktion av två variabler. Basen - en logaritm för argumentet x är den grad i vilken talet a måste höjas för att få talet x.

Beteckning: logg a x = b, där a är basen, x är argumentet, b är i själva verket vad logaritmen är. Till exempel 2 3 = 8 ⇒ log 2 8 = 3 (logaritmen för bas 2 av 8 är tre, eftersom 2 3 = 8 ). Med samma framgång loggar du 2 64 = 6, eftersom 2 6 = 64.