Kvadratiska ekvationsräknare

Använd vår enkla kvadratiska ekvationsräknare online för att lösa kvadratiska ekvationer med steg för steg-förklaring.

Dela algebrakalkylator

Lägg till i bokmärken

Lägg till algebrakalkylator i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck på 3 prickar längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärketHur man använder Quadratic Equations Calculator

1

Steg 1

Ange ditt kvadratiska ekvationsproblem i inmatningsfältet.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

Välj den åtgärd som behövs i popup-fönstret. Du kan också använda sökningen.

Vad är kvadratiska ekvationer

Kvadratekvationen är en allmän algebraisk ekvation: ax 2 + bx + c = 0, där x är okänt, a, b och c är koefficienterna och a är inte lika med 0.
Uttrycket ax 2 + bx + c = 0 kallas kvadratisk trinom
Roten är värdet på variabeln x, som vrider det kvadratiska trinom till noll och den kvadratiska ekvationen till sann numerisk likhet.
Element i den kvadratiska ekvationen har sina egna namn:
a kallas den första eller högsta koefficienten,
b kallas den andra, medelvärdet eller koefficienten vid x,
c kallas en gratis medlem.