Triangel miniräknare

Använd vår enkla triangelkalkylator online för att lösa triangelproblem med steg-för-steg-förklaring.

Dela algebrakalkylator

Lägg till i bokmärken

Lägg till algebrakalkylator i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck på 3 prickar längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärketHur man använder triangelkalkylatorn

1

Steg 1

Ange ditt triangelproblem i inmatningsfältet.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

Välj den åtgärd som behövs i popup-fönstret. Du kan också använda sökningen.

Vad är trianglar

Ange 3 kända värden, till exempel 2 sidor och 1 vinkel eller 3 sidor, och klicka på Beräkna för att ta reda på de återstående sidorna, vinklarna och arean av triangeln. Triangeln är den grundläggande formen av geometri som finns överallt. Beräkningen av alla geometriska figurer och kroppar baseras på förekomsten av vissa trianglar i dem, vilket gör det möjligt att tillämpa många satser och formler som inte är karakteristiska för specifika figurer separat.

Liksidiga trianglar, likböjda trianglar och rätvinkliga trianglar utgör ramen för att lösa geometriska problem, och med många ytterligare konstruktioner inuti triangeln ger de ett stort antal värden av vissa längder. Alla halvor, medianer, höjder, radier av cirklar inskrivna eller beskrivna runt sådana trianglar kan beräknas i detta avsnitt med hjälp av en geometrisk räknare.

Med en online-kalkylator kan du beräkna höjden på en triangel genom formler. För att beräkna höjden på en triangel anger du bara dina uppgifter. Online-räknaren för triangelområdet hjälper dig att hitta en triangels yta på flera sätt, beroende på kända data. Vår miniräknare beräknar inte bara ytan av en triangel, utan visar dig också en detaljerad lösning, som kommer att visas nedanför miniräknaren.

Därför är denna kalkylator bekväm att använda inte bara för snabba beräkningar utan också för att kontrollera dina beräkningar. Med denna kalkylator kan du hitta ytan av en triangel med följande formler: genom basen och höjden, genom två sidor och en vinkel, längs tre sidor (Herons formel), genom radien på den inskrivna cirkeln, genom radien på den begränsade cirkeln.